www.krase.pl
t-shirt sunn o)))

web design & logotype

ikony & antyki

ikony-antyki.pl - serwis zrzeszający krakowskie antykwariaty. Opracowalem logotyp, model zachowań UI/UX, oraz projekt strony internetowej z uwzględnieniem Responsive Web Design a także malą poligrafię. Strona online: www.ikony-antyki.pl

t-shirt sunn o)))


t-shirt sunn o)))